NIEUWS

04 december 2019

Voorbereid op de toekomst

De komende jaren staan er veel veranderingen op til. De insteek is steeds veiligheid gerelateerd. LAG is nu al voorbereid op de verstrengde veiligheidseisen en voorschriften van de komende jaren.

Bumperkeuring

De veiligheid voor personenwagens is een topprioriteit voor het Europees verkeer en een grote bekommernis voor LAG Trailers. Vandaar dat op korte termijn bumpers aan nieuwe richtlijnen moeten voldoen.
Om de overlevingskans te verhogen en de frequentiegraad van lichamelijke letsels te verminderen bij een ongeval worden ophanging en bumper versterkt in deze nieuwe richtlijnen. De nieuwe constructie absorbeert ongeveer dubbel zoveel krachten als vroeger.

In samenwerking met de verantwoordelijke instanties ontwikkelde LAG een eigen testconstructie om de nieuwe ontwerpen aan de tand te voelen. De nieuwe chassis gaan van toepassing zijn op alle opleggers en zo verhoogt LAG mee de veiligheid op de weg.

Knipperende zijverlichting

LAG neemt ook hier het voortouw. Recent mogen opleggers voorzien worden van een knipperende zijverlichting. Wat is hier het voordeel van, vraagt u zich af? De knipperende zijverlichting zorgt ervoor dat de verlichting aan de zijkant van een oplegger meeknippert met de richtingaanwijzers. Zo is het nog duidelijker aangegeven voor de zwakke weggebruiker dat een vrachtwagen afbuigt. Dit vermindert de kans op dode hoek ongevallen.

Er rijden al meerdere opleggers van LAG rond met de nieuwe zijverlichting. LAG hoopt bijgevolg ook dat dit systeem snel de nieuwe standaard wordt.

Investeren in de toekomst

In 2019 nam LAG een nieuwe laser in gebruik. In het voorjaar van 2020 zetten we verder in op onze productie-efficiëntie en robotisering. Er wordt spoedig in meer detail gecommuniceerd over de nieuwe ontwikkelingen die een noodzakelijke stap richting ons doel van de Europese top 3 vormen.

Product upgrades

Net zoals ieder jaar gaan ook dit jaar bepaalde productgroepen updates ontvangen. Alleen door middel van continue verbeteringen aan bestaande producten kunnen wij onze partners de meest efficiënte voertuigen bezorgen.
Hou onze website zeker in het oog!

Voorbereid op de toekomst
04 december 2019