NIEUWS

12 oktober 2021

Zoete samenwerking tussen Albert Keijzer en LAG Trailers

Albert Keijzer breidt zijn fleet uit met een nieuwe reeks LAG bulkvoertuigen. Beide bedrijven werken nu al voor de vierde keer samen. De opgebouwde ervaring resulteert in een zeer specifiek ontwerp voor het specialistische bulkvervoer van de Nederlandse transporteur.

Succesvol klanten ontzorgen

Het gaat Albert Keijzer voor de wind. De transporteur vierde nog maar net zijn 100-jarig jubileum en volgde het op met een imposant nieuw hoofdkantoor. Trekkers op bio-CNG vervoegden het wagenpark en het bedrijf zet steeds nieuwe stappen in de strijd tegen CO2 verbruik, getuige de verschillende milieu-certificaten dat het bedrijf binnenhaalde.

De logistieke eeuweling biedt zijn klanten meer dan enkel transportdiensten. Algemeen directeur Rob de Visser verwoordt het als volgt: ‘Het doel is om klanten te ontzorgen. We doen dit door middel van betere informatievoorzieningen, reductie van de afvalstromen, enzovoort. Een mooi voorbeeld hiervan is de samenwerking met de Cosun Beet company (het vroegere Suikerunie). Onze trekkers reden op zelf geproduceerd groen gas van hen. Dit leverde Cosun Beet Company een lean & green star op; een zeer sterke verwezenlijking! Hier zijn we zeer trots op.’

Duurzaamheid troef

De bulkvervoerder breidt zijn wagenpark uit met nieuwe LAG suikerbulken boordevol duurzame ontwikkelingen. 10-tonsassen in combinatie met een naloopas sieren de nieuwe oplegger. Dit vermindert de wrijving op de banden. De trailer is ook voorzien van het PSI bandenvulsysteem om de juiste bandenspanning ten alle koste te behouden en de mogelijke stilstand tot een minimum te herleiden. LAG Trailers verzorgt verder een geoptimaliseerde asverdeling specifiek geëigend voor het suikertransport.

Naast de standaard veiligheidstoepassingen is de oplegger voorzien van een naderingschakelaar bovenop het loopvlak. Dit verhindert de oplegger om met een uitgeschoven kipcilinder of klapreling te vertrekken.

‘LAG Trailers ontwierp deze serie volledig op maat van onze operaties. De focus op veiligheid en duurzaamheid past volledig in onze langetermijnvisie.’ aldus technisch bedrijfsleider Jos Baltes.

We concluderen hieruit dat Albert Keijzer volledig klaar lijkt voor de komende 100 jaar.

Zoete samenwerking tussen Albert Keijzer en LAG Trailers
12 oktober 2021